Zgodnie z europejskim ozporządzeniem eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny to szczególny rodzaj podpisu elektronicznego, który posiada najwyższą moc prawną oraz domniemanie integralności i autentyczności. Jest odpowiednikiem podpisu odręcznego pod względem uznania prawnego i może być używany w transakcjach transgranicznych na terenie całej Unii Europejskiej.

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących kwalifikowanych podpisów elektronicznych w ramach rozporządzenia eIDAS:

  1. Definicja: Kwalifikowany podpis elektroniczny jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego takiego jak karta inteligentna, bezpieczny token lub nowe e-Dowody. W przypadku nowego e-Dowodu znajduje się w nim przestrzeń na zamieszczenie dodatkowych elektronicznych danych (certyfikatu), które umożliwiają składanie takiego podpisu. Certyfikat łączy podpis z osobą podpisującą i potwierdza jej tożsamość.

  2. Moc prawna: Kwalifikowany podpis elektroniczny jest prawnie równoważny podpisowi odręcznemu i jest dopuszczalny jako dowód w postępowaniu sądowym. Wiąże się z domniemaniem integralności i autentyczności, co oznacza, że zakłada się, że jest autentyczny i niezmieniony, chyba że istnieją dowody przeciwne.

  3. Kwalifikowani dostawcy usług zaufania: Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiany przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania, będących podmiotami spełniającymi określone kryteria określone w Rozporządzeniu eIDAS. Dostawcy ci podlegają rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa i operacyjnym, aby zapewnić niezawodność i wiarygodność swoich usług. Nasza firma współpracuje z certyfikowanymi dostawcami celem dostarczania usług kwalifikowanych oraz weryfikowania subskrybentów tych usług.

  4. Uznawanie transgraniczne: Kwalifikowane podpisy elektroniczne wystawione w jednym państwie członkowskim UE są uznawane i akceptowane w innych państwach członkowskich. Ułatwia to transakcje transgraniczne i eliminuje potrzebę stosowania wielu mechanizmów podpisu w różnych jurysdykcjach w UE. Podpisy kwalifikowane wystawione na terenie Unii Europejskiej uznawane są także w Wielkiej Brytanii oraz Ukrainie

  5. Kompatybilność z innymi typami podpisów: Rozporządzenie eIDAS uznaje różne poziomy podpisów elektronicznych, począwszy od prostych podpisów elektronicznych po zaawansowane podpisy elektroniczne i kwalifikowane podpisy elektroniczne. Chociaż kwalifikowane podpisy elektroniczne zapewniają najwyższy poziom mocy prawnej, rozporządzenie nie unieważnia ani nie ogranicza stosowania innych rodzajów podpisów elektronicznych do określonych celów.

Kwalifikowane podpisy elektroniczne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu pewności prawnej i bezpieczeństwa transakcji elektronicznych w Unii Europejskiej. Zapewniają zaufany mechanizm dla osób fizycznych i firm do podpisywania dokumentów elektronicznych i uwierzytelniania ich tożsamości w kontekście transgranicznym, promując rozwój usług cyfrowych i handlu elektronicznego w państwach członkowskich UE.

Dokumentacja