e-Faktura

Czym jest KSeF?

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur to projekt, który wprowadza obowiązek e-fakturowania dla polskich podatników. Ustawa wprowadzająca KSeF została już zaakceptowana przez Sejm i obecnie przechodzi prace w Senacie. Według założeń, obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., ale małe i średnie przedsiębiorstwa zwolnione z VAT będą musiały korzystać z KSeF od 1 stycznia 2025 r.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF, aby przygotować się na obowiązkowy system, który będzie działał od 2024 r. Obecnie e-faktura działa jako jedna z akceptowanych form dokumentowania sprzedaży, obok tradycyjnych faktur papierowych i istniejących już faktur elektronicznych. Wdrożenie KSeF zoptymalizuje proces fakturowania, obieg dokumentów i wykorzystywane przez przedsiębiorstwa systemy fakturowe.

Jak pomoże elektroniczny podpis kwalifikowany?

Elektroniczny podpis kwalifikowany jest niezwykle istotnym elementem KSeF, ponieważ zapewnia bezpieczną i prawomocną autoryzację elektronicznych faktur oraz umożliwia logowanie się do systemów Ministerstwa Finansów. Dzięki niemu podatnicy będą mieli pewność, że otrzymują i wysyłają faktury od i do uprawnionych podmiotów. Podpis kwalifikowany działa na najwyższym poziomie zabezpieczeń, a dane w systemie KSeF są szyfrowane, co gwarantuje poufność i ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Korzyści z wdrożenia KSeF

Wprowadzenie KSeF przyniesie szereg korzyści zarówno podatkowych, jak i biznesowych dla przedsiębiorców:

Korzyści podatkowe:

  1. Skrócenie terminu zwrotu podatku VAT naliczonego z 60 do 40 dni, co wpłynie pozytywnie na płynność finansową firm, zwłaszcza MŚP.
  2. Łatwiejsze i szybsze korygowanie faktur.
  3. Wyeliminowanie potrzeby wystawiania duplikatów faktur, ponieważ e-faktury w KSeF są zawsze dostępne i nie ulegają zagubieniu czy uszkodzeniu.
  4. Ułatwienie dla podatników - nie będą musieli przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

Korzyści biznesowe:

  1. Zagwarantowanie uczciwej konkurencji - nabywca będzie miał pewność, że faktura pochodzi od uprawnionego podmiotu, a wystawca faktury będzie pewien, że odbiorca ją otrzymał.
  2. Usprawnienie obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, co pozwoli na zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych na dane cyfrowe, a także na automatyzację obiegu faktur i ich księgowania.
  3. Zwiększenie szybkości wymiany danych między kontrahentami - wystawiona faktura będzie dostępna dla odbiorcy w czasie rzeczywistym.
  4. Automatyzacja procesów księgowych, co skróci czas pracy pracowników, zmniejszy ryzyko błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych i pozwoli zaimportować dane bezpośrednio z XML-a.

Podsumowanie

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważny krok w uszczelnianiu polskiego systemu podatkowego, który przyniesie korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla budżetu państwa. Elektroniczny podpis kwalifikowany odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i prawomocności procesu e-fakturowania. Wprowadzenie KSeF usprawni i zautomatyzuje procesy fakturowania, przyczyniając się do szybszej i bardziej efektywnej realizacji płatności oraz oszczędności dla przedsiębiorców.

Przygotuj się na nową erę e-fakturowania i spraw, aby Twoja firma była gotowa na KSeF!